VOLANT DE CONVIVÈNCIA HISTÒRIC DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

 

El volant de convivència històric demostra amb qui està o ha estat empadronada una persona en un domicili en un període concret des de l'1 de maig de 1996 fins a la data de la sol·licitud.

 

Si necessiteu justificar inscripcions anteriors a l'1 de maig de 1996 heu de tramitar un certificat històric

 

 

Tramitació presencial:

 

Qualsevol persona major de 18 anys empadronada al municipi pot demanar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, el seu volant de convivència acreditant la seva identitat amb el seu DNI, NIE, passaport o carnet de conduir.

 

En cas de demanar el volant en representació d’una altra persona, s’haurà d’aportar la corresponent autorització amb fotocòpia del document d’identitat.

 

 

SantJustBot:

 

Si en el moment de donar-se d’alta al Padró Municipal d’Habitants va facilitar la seva direcció de correu electrònic pot demanar el seu volant utilitzant el SantJustBot que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament, o mitjançant el Messenger de Facebook.

 

Rebreu un missatge per poder descarregat el vostre volant mitjançant la plataforma enotum

 

Enllaç messenger