VOLANT DE CONVIVÈNCIA ACTUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

 

El volant de convivència demostra on i amb qui està empadronada una persona al municipi, el dia que es demana el volant.

 

Per motius de confidencialitat i de protecció de dades personals, la normativa padronal dicta que no es poden emetre volants de convivència de col·lectius com residències d’estudiants, pensions, residències de gent gran i similars.

 

Tramitació presencial:

 

Qualsevol persona major de 18 anys empadronada al municipi pot demanar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, el seu volant de convivència acreditant la seva identitat amb el seu DNI, NIE, passaport o carnet de conduir.

 

En cas de demanar el volant en representació d’una altra persona, s’haurà d’aportar la corresponent autorització amb fotocòpia del document d’identitat.

 

 

Tramitació telemàtica (seu electrònica):

 

Podeu fer la sol·licitud del volant mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament sense necessitat de certificació digital.

 

El volant serà enviat per correu postal al domicili que consta al padró municipal d’habitants.

 

Sol·licitud seu electrònica

 

SantJustBot:

 

Si en el moment de donar-se d’alta al Padró Municipal d’Habitants va facilitar la seva direcció de correu electrònic pot demanar el seu volant utilitzant el SantJustBot que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament, o mitjançant el Messenger de Facebook.

 

Rebreu un missatge per poder descarregat el vostre volant mitjançant la plataforma enotum

 

Enllaç messenger