SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE DEUTES

 

El certificat de deutes és el document on s’especifica si existeix o no algun de deute municipal.

Si es necessita per a la tramitació d'un ajut o subvenció, o per accedir a un habitatge de promoció pública, a la sol·licitud hi ha un apartat on es demana la conformitat de la persona sol·licitant perquè la mateixa administració faci la gestió. És imprescindible la signatura de l’autorització de la persona sol·licitant.

La mateixa indicació s'ha de seguir en el cas licitació o contracte amb una empresa.

En aquests supòsits, aquest tràmit no reporta taxes.

Si el certifica es necessita per qualsevol altra gestió, es pot demanar a l’Ajuntament.

En aquest cas, s’haurà d’abonar la taxa corresponent.

 

Ordenança fiscal

 

Tota persona jurídica té l’obligació de fer la tramitació electrònica.(Article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) utilitzant el tràmit d’instància genèrica de la seu electrònica.

 

Instància genèrica

 

Les persones físiques poden fer aquest tràmit per tramitació electrònica o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, OAC.

 

Horaris OAC