SOL·LICITUD DE BAIXA D’OFICI AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

 

L’Ajuntament tramitarà la baixa al Padró municipal d’habitants d’aquelles persones que es comprova que no resideixen al municipi.

 

Aquesta tramitació s’inicia a partir de la sol·licitud d'una persona que consta empadronada al mateix domicili, al·legant que les persones incloses a la sol·licitud ja no hi viuen en aquest domicili.

 

Podeu realitzar aquest tràmit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana omplint el corresponent formulari específic.

 

Formulari