RENOVACIÓ D'EMPADRONAMENT PER A ESTRANGERS NO COMUNITARIS

 

Les persones estrangeres que no siguin nacionals d'un país membre de la Unió Europea ni de l'Espai Econòmic Europeu ni de Suïssa i que no disposin d'un permís de residència permanent han de realitzar la renovació de l’empadronament cada dos anys comptats des de l'última inscripció al Padró o des de l'última renovació.

 

Aquest tràmit s’ha de realitzar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, aportant el document d’identitat original de les persones que fan la renovació

 

La no renovació comportarà la baixa de la inscripció al Padró per caducitat.

 

L'Ajuntament remet una carta a aquelles persones estrangeres no comunitàries, on s'informa que han de renovar la residència al Padró d'Habitants.