MODIFICACIÓ DE DADES EN EL PADRÓ D'HABITANTS.

 

Les persones empadronades a Sant Just Desvern poden actualitzar les seves dades personals.

 

Aquesta modificació de dades pot ser per:

 

- L'actualització de dades que no impliquin modificació de domicili com: nacionalitat, nivell d'estudis o canvi de nom.

 

- El canvi de número de document d'identitat per persones estrangeres que estan registrades amb el passaport i ja disposen de número d'identificació d'estranger NIE.

 

- La modificació per obtenció de la nacionalitat espanyola.

 

- La correcció de dades errònies.

 

Aquest tràmit s’ha de realitzar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, aportant els documents que acreditin la modificació.