CERTIFICATS D’EMPADRONAMENT

 

El certificat d’empadronament és el document que acredita fefaentment el fet de l'empadronament i ha d'estar subscrit pel secretari de l'Ajuntament i conformat per l'alcalde, o pels qui els substitueixin o compten amb la seva delegació.

 

El certificat només és necessari quan el requereix un organisme oficial o notari per a determinats tràmits o situacions excepcionals o, si us el demanen de manera expressa.

 

Si heu d'acreditar on consteu a data d'avui al Padró municipal, haureu de demanar un volant de residència o, un volant de convivència si heu d'acreditar amb qui consteu empadronats.

 

L’expedició de certificats genera una quota de la taxa per expedició de documents administratius.

 

Ordenança fiscal

 

Tramitació presencial:

 

Qualsevol persona major de 18 anys empadronada, o que hagi estat empadronada al municipi pot demanar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, el seu certificat d’empadronament utilitzant el formulari específic per aquest tràmit.

 

Formulari

En el moment de demanar el certificat s’haurà de fer efectiva la taxa corresponent, mitjançant targeta de crèdit a la mateixa Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

 

Rebreu un avís a l’adreça de correu electrònic i/o al mòbil que figura en la sol·licitud per tal de poder descarregar el certificat des de la plataforma enotum

 

 

Tramitació telemàtica (seu electrònica):

 

Podeu fer la sol·licitud del certificat mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament utilitzant el tràmit d’instància genèrica adjuntant el formulari específic com a document adjunt.

 

És molt important que marqueu que voleu rebre comunicació relacionada amb aquest servei per correu electrònic, indicant la vostra adreça electrònica.

 

En aquesta adreça rebreu un missatge amb l’imprès per fer efectiu l'abonament de les taxes corresponents en el termini de deu dies.

 

Instància genèrica seu electrònica