AUTORITZACIÓ NOTIFICACIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS

 

Les notificacions electròniques permeten a la ciutadania, les empreses i les entitats rebre les notificacions oficials de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per mitjans electrònics amb totes les garanties legals. Les persones interessades, però, han de donar la seva conformitat d'autorització per rebre les notificacions per mitjans electrònics en el formulari específic.

 

La notificació electrònica és un servei que s'ofereix mitjançant eNOTUM, una eina del Consorci AOC (Consorci Administració Oberta de Catalunya).

 

L'eNOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc.) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. El ciutadà pot accedir a les notificacions amb certificat digital o amb una contrasenya d’un sol ús que rebrà al seu correu electrònic o telèfon mòbil.

 

 

Tramitació presencial:

Qualsevol persona física pot presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o enviar per correu postal el formulari específic.

 

Formulari

 

Tramitació telemàtica (seu electrònica):

 

Tota persona jurídica, entitat sense personalitat jurídica o professional col·legiat té l’obligació de fer la tramitació telemàtica.(Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 

Les persones físiques també poden optar per aquesta opció.

 

Podeu fer la sol·licitud mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament utilitzant el tràmit d’instància genèrica adjuntant l’esmentat formulari específic.

 

Instància genèrica