Estan ben valorades les polítiques públiques? Si l'ens ha dut a terme alguna iniciativa per poder-ho saber, aquest és el lloc on en trobaràs els resultats.

Informe de l’enquesta-DIBAròmetre sobre serveis públics (Diputació de Barcelona, octubre de 2022)
Enquesta per a conèixer el nivell de satisfacció veïnal a Mas Lluí i per a definir els usos del nou centre cívic, gener 2022 (resultats a l’apartat pàgina)
Informe de resultats de l’enquesta de satisfacció de la gestió i serveis municipals. Desembre 2021
Informe sobre avaluació de les polítiques públiques
Informe de resultats de l’enquesta de satisfacció de la gestió i serveis municipals. Maig 2018
 

L’enquesta s’encarrega donant compliment a la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern, que obliga també a publicar el resultat al Portal de la Transparència. Permet conèixer l’opinió de la ciutadania sobre la situació del municipi, el grau de satisfacció amb els serveis i equipaments municipals i la valoració de les actuacions de l’Ajuntament