Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla general d'ordenació urbana, que defineix l'ordenació del territori i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla general.

Sant Just Desvern, declarat com a àrea amb mercat d’habitatge tens (AMB): L’objectiu d’aquesta declaració és regular el mercat de lloguer d’habitatges per tal de contribuir a minorar el preu. Sant Just Desvern és un dels municipis declarats com tal. L’Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB, té la competència d’aprovar la declaració de mercat d’habitatge tens als 35 municipis metropolitans, d’acord amb l’article 3 de la Llei 11/2020, aprovada pel Parlament de Catalunya el 18 de setembre, que estableix una sèrie de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes de lloguer d’habitatge:

Generalitat de Catalunya (RPUC) Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Informació sobre els instruments de planejament en Geoportal Sant Just Desvern