No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL SANT JUST DESVERN, 2019/2023

 

Pla d'Inversions de mandat 2016-2020

Plans locals

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 2020-2025 (PPI) Pla local de prevenció de residus municipals Pla Municipal de Gènere Pla Intern d'Igualtat Pla Local de Joventut (2012-20) Pla local de prevenció de drogodependències Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) Pla de mobilitat urbana (setembre 2009)

Pla d'equipaments

Pla municipal d'acollida a persones refugiades i migrades

Pacte de Ciutat per la dinamització de Sant Just Desvern, 2020-2023

Projecte Educatiu de Ciutat, PEC 2016

Pla d’Acció Cultural, PAL 2019

Programa de Salut Mental, 2018

Pla Local d’Infància i Adolescència, 2020

Pla de Prevenció i control de riscos, DUPROCIM

Pla de Verificació i Control d’Activitats i obres

Pla de gestió de la Qualitat Acústica, mapes de capacitat, zonificació

Pla Local de Prevenció de Residus, 2021-2026