En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-hi tota la informació relacionada.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Dades de les publicacions Resultats Documents Més informació
Plaça de Tècnic/a en Administració General Decret persones admeses i excloses
Resultats test psicotècnic
Resultats prova test
Resultats prova pràctica
Borsa de TEi 2020 Tècnic/a en educació infantil En procés de selecció Decret admeses i excloses
Anunci puntuació final
Borsa de TEI Concurs oposició Finalitzat Relació d'admesos i exclosos
Anunci resultats prova
ACta tribunal puntuació prova
Acta tribunal puntuació final
Convocatòria de concurs-oposició peer cobrir plaça d'enginyer municipal concurs-oposició funcionari interí Relació d'admesos i exclosos i convocatòria prova psicotècnica
Decret d'esmena designació membres del tribunal
Resultats prova psicotècnica
Resultats prova test
Resultats prova pràctica
Resultat final
Convocatòria de concurs-oposició per cobrir la plaça de tècnic/a auxiliar de joventut concurs- oposició laboral idefinit Relació d'admesos i exclosos
Resultats prova coneixements llengua catalana
Resultats test psicotècnic
Resultats prova teòrica
Resultat final