Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Ple

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) (1 càrrec electe)

Núria Martínez de la Casa

Presidenta-Alcaldessa

Veure fitxa 

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats