Participació en consulta pública prèvia

Participació en consulta pública prèvia
En termini
Requisits previs
30 díes a partir de la publicació de la informació
Descripció

 

Des d’aquest espai es vol facilitar al conjunt de la ciutadania la participació en l’elaboració de nova normativa.

L’objectiu és proporcionar el coneixement i abast de les noves propostes normatives: reglaments i ordenances municipals, de manera que tothom interessat pugui posar en coneixement de l’Ajuntament la seva opinió, abans de redactar el primer text de la norma i perquè puguin opinar les persones titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat.

Es canalitza així la participació pública en el procediment d’elaboració de normativa de l’Ajuntament, en aplicació de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Des d’aquí podeu accedir a la fase de consulta pública prèvia, per fer les aportacions que considereu oportunes.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Sant Joan Despí
Àrea tramitadora
Alcaldia - Presidència
Qui el pot demanar
Ciutadania
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Electrònic
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
D'acord amb els processos de consulta pública prèvia oberts
Normativa

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Sant Joan Despí és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@sjdespi.net), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Camí del Mig, 9-11, 8970, Sant Joan Despí, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 16/02/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.