Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Sant Joan Despí. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

Disposicions

Ordenança de transparència i administració electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan Despí (BOPB 12/09/2016)