No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

El dret d'accés a la informació pública és el dret que ténen les persones d'accédir a la informació elaborada per l'administració que aquesta té en el seu poder a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord amb la llei. Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa l'Ajuntament.
 

TRAMITA LA TEVA SOL.LICITUD D’INFORMACIÓ PÚBLICA

Sol.licituds d'informació pública tramitades 2021

Sol.licituds d'informació pública tramitades 2020

Sol.licituds d'informació pública tramitades 2019

Sol.licituds d'informació pública tramitades 2018

COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

La principal funció de la GAIP és atendre les reclamacions de la ciutadania contra la desestimació de sol·licituds d’accés a la informació que prèviament hagi formulat. Es pot reclamar davant la GAIP contra qualsevol administració, entitat o empresa pública de Catalunya.


També atèn consultes que li formulen administracions o altres entitats públiques sobre la matèria.

Comissió de Garantía del Dret d'Accés a la Informació pública (GAIP) - CONTACTE