Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

En aquesta pàgina podeu consultar transcripcions parcials de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents a aquells temes en què la Junta aprova qüestions delegades expressament pel Ple Municipal.

 

L'Ajuntament de Sant Joan Despí no fa públiques les actes completes seguint la Recomanació 1/2008 de l'Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

 

En la mateixa línia, es publiquen aquestes transcripcions parcials aplicant la doctrina del Tribunal Constitucional continguda en la seva sentència 161/2013, de 26 de setembre

 

 

SESSIÓ 2. 4 de febrer de 2019

 

SESSIÓ 4. 6 de març de 2019

 

SESSIÓ 5. 18 de març de 2019

 

SESSIÓ 6. 1 d'abril de 2019

 

SESSIÓ 7. 17 d'abril de 2019

 

SESSIÓ 8. 30 d'abril de 2019

 

SESSIÓ 9. 13 de maig de 2019

 

SESSIÓ 15. 7 d'octubre de 2019

 

SESSIÓ 15. 21 d'octubre de 2019

 

SESSIÓ 16. 4 de novembre de 2019

 

SESSIÓ 18. 2 de desembre de 2019

 

___________________________________________________________

 

SESSIÓ 1. 13 de gener de 2018

 

SESSIÓ 2. 29 de gener de 2018

 

SESSIÓ  . 22 de febrer de 2018

 

SESSIÓ 4. 26 de febrer de 2018

 

SESSIÓ 6. 12 de març de 2018

 

SESSIÓ 7. 9 d'abril de 2018

 

SESSIÓ 8. 20 d'abril de 2018

 

SESSIÓ 10. 14 de maig de 2018

 

SESSIÓ 11. 28 de maig de 2018

 

SESSIÓ 13. 25 de juny de 2018

 

SESSIÓ 19. 15 d'octubre de 2018

 

SESSIÓ 22. 26 de novembre de 2018

 

SESSIÓ 23. 10 de desembre de 2018

 

__________________________________________________________

 

SESSIÓ 1. 23 de gener de 2017.

 

SESSIÓ 2. 6 de març de 2017.

 

SESSIÓ 4. 3 d'abril de 2017

 

SESSIÓ 7. 24 d'abril de 2017

 

SESSIÓ 10. 12 de juny de 2017

 

SESSIÓ 11. 26 de juny de 2017

 

SESSIÓ 12. 10 de juliol de 2017

 

SESSIÓ 13. 24 de juliol de 2017

 

SESSIÓ 14. 18 de setembre de 2017

 

SESSIÓ 15. 28 de setembre de 2017

 

SESSIÓ 18. 30 d'octubre de 2017

 

SESSIÓ 19. 13 de novembre de 2017

 

SESSIÓ 21. 18 de desembre de 2017