Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns Disponible a: Pàgina web Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Ramon Roquè Riu

Alcalde President

ME

  • Càrrec electe
  • Alcalde
  • Membre d'equip de govern
  • Plenari Municipal

Podeu trobar informació sobre la declaració de béns i d´incompatibilitat dels regidors i regidores de l´Ajuntament, accedint al document adjunt.