Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns Disponible a: Pàgina web Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

ME (1 càrrec)

Ramon Roquè Riu

Alcalde President

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

MÉS- UPM cat (5 càrrecs)

MONTSERRAT TALLANT DESCAMPS (INDEPENDENT)

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

ANNA SOLER RODRIGUEZ (INDEPENDENT)

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

FERRAN MIQUEL RIGAU (INDEPENDENT)

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

MARIA ROSA FRAXANET SALA (INDEPENDENT)

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

MARIA TERESA TALLANT DESCAMPS (INDEPENDENT)

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

ERC - AM (5 càrrecs)

SERGI ALBRICH I VIÑAS

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

ELISENDA GUILLAUMES I CULELL

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

LLUÏSA PÉREZ I CASTRO

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

LAIA CAPDEVILA I MAS

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

JOSEP VILALTA PUJOL

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Podeu trobar informació sobre la declaració de béns i d´incompatibilitat dels regidors i regidores de l´Ajuntament, accedint al document adjunt.