Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Junts per Sant Jaume (7 càrrecs)

Jordi Cargol i Cros

Alcalde – Presidència i urbanisme

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Maria Lourdes Barris i Costa

1a Tinent d’Alcalde – Regidoria de Cultura, participació ciutadana i educació

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Marc Minguez i Regidor

2n Tinent d’Alcalde – Regidoria d’Obra pública, brigada i serveis municipals

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Susanna Anguita i Curós

Regidora – Regidoria d’Economia i hisenda

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Lluïsa Maria Privat i Marcé

Regidora – Regidoria de Benestar social i salut

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Joan Soler i Yebra

Regidor – Regidoria de Joventut, esports i turisme

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Xavier Reixach i Subirana

Regidor – Regidoria de Promoció econòmica i comerç

Membre d'equip de govern

Veure fitxa