Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Manel Anselmo Amador

Alcalde i Regidori: Obres, Serveis, Urbanisme, Medi Ambient, Serveis Socials, Promoció Econòmica, Governació, Hisenda, Turisme i Cultura

CxSJF - CP

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Ple municipal
  • Alcalde