Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

CxSJF - CP (2 càrrecs)

Manel Anselmo Amador

Alcalde i Regidori: Obres, Serveis, Urbanisme, Medi Ambient, Serveis Socials, Promoció Econòmica, Governació, Hisenda, Turisme i Cultura

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Nil Anselmo Serres

Regidor: Festes, Esport, Joventut, Comerç, Sanitat

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

SJF – AMUNT (1 càrrec)

Anna Rosa Sanromà Cortina

Membre d'equip de govern

Veure fitxa