Vols saber quant cobren els empleats públics d'aquest ens? En aquest apartat trobaràs aquesta informació, detallada en funció de les categories dels treballadors.

Personal laboral

Denominació del lloc: auxiliar administratiu

Forma de provisió: concurs .Grup C.2

Tipus de contracte: contracte laboral  a temps parcial

ornada de treball : 14 hores setmanals

 

Denominació del lloc: agutzil

Tipus de contracte: contracte laboral  a temps parcial

Jornada de treball : 10 hores setmanals

Funcions: entrega  i recollida de documentació de l’ajuntament, notificacions, correu, neteja dels edificis municipals, i altres tasques de manteniment dels diferents serveis municipals.

Forma de provisió: concurs .Grup E

Auxiliar administrativa 10.276,25 €
Agutxil, manteniment   3.950,00 €
TOTAL ANUAL PERSONAL  14.226,25 €