Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

L'Ajuntament de Sant Gregori ha signat dos convenis per a les campanyes de caràcter institucional en mitjans de comunicació:

 

2019

- Conveni amb Diari de Girona
- Conveni amb Hermes Comunicacions

 

2018

- Conveni amb Diari de Girona
- Conveni amb Hermes Comunicacions

 

2015-2017

- Conveni amb Hermes Comunicacions