Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom de la campanya Mitjà de comunicació Concepte Cost Àmbit Prioritat
Festa Major 2017 Contrapunt Anunci 1/2 pàgina Festa Major 2017 187.55 Cultura
Festa Major 2017 Revista del Poble Anunci 1 pàgina programació de Festa Major 205.7 Cultura
Nadal 2016 Línia Vallès Anunci 1/4 de pàgina programació activitats de Nadal 217.8 Cultura
Nadal 2016 Revista del Poble Anunci programació Nadal 2016 181.5 Cultura
Campanya per evitar abocaments Línia Vallès Anunci 1/4 pàgina 217.8 Medi Ambient
Aniversari La Llera Contrapunt Anunci 1/4 de pàgina activitats aniversari Espai Jove La Llera 72.6 Joventut
Festa Major 2016 Contrapunt Anunci programació Festa Major 2016 114.59 Cultura
Festa Major 2016 Revista del Poble Anunci 1 pàgina programació Festa Major 181.5 Cultura