Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Relació de contractes menors 2019 (.xls)

Relació de contractes menors 2018 (.xls)

Relació de contractes menors 2017 (.xls)

Relació de contractes menors 2016 (.xls)

 

 

 

 

Podeu consultar la relació de contractes al Registre Públic de Contractes de Catalunya: https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html