Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

En aquest apartat podeu consultar els plans i els programes anuals i pluriennals, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques i les seves modificacions.

Acord de governabilitat entre IUSF i PSC 

Pla d'actuació municipal en matèria de prevenció d'incendis a les urbanitzacions

Pla estratègic de subvencions 2018-2020