Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

Aquí us podeu descarregar el llistat dels Decrets de l'Alcaldia classificats per anys i mesos.

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017