En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Informe d'avaluació del dret d'accés a la informació per part del Síndic de Greuges de Catalunya