Vols conèixer el Registre d’Activitats de Tractament de dades personals (RAT) del teu ens ?
Els ens, via els seus responsables i encarregats/des del tractament de dades personals, tenen l’obligació de portar un Registre d’Activitats del Tractament de dades personals (RAT). El RAT és una mesura organitzativa que ajuda en la gestió de la informació personal i a controlar i reduir el risc dels tractaments. En aquest ítem trobaràs tota la informació relativa al RAT d’aquest ens.