Síndic Municipal de Greuges

 

El Síndic Municipal de Greuges té com a missió defensar els drets i les llibertats públiques dels ciutadans en relació amb l’Administració municipal i dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de servei públic amb capital que pertanyi total o parcialment a l’Ajuntament, i dels concessionaris dels serveis públics municipals, i actua amb independència i objectivitat.

 

 

El Reglament Orgànic Municipal regula el seu funcionament (art. 124 a 127).

Regulació Síndic Municipal de Gregues de Sant Feliu de Guíxols   

 

 

El Ple municipal va nomenar el senyor Josep Rius i Graners, Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols, per una durada inicial de 5 anys, a partir de l’1 de juliol de 2016, i el 22 de juny de 2021 el va reelegir per un període de 5 anys més. 

Nomenament

Reelecció 

 

Detall de les actuacions:

 

Anualment, el Síndic Municipal de Greuges informa de les seves actuacions al Ple municipal. Podeu consultar les seves actuacions en els enllaços següents:

 

Any 2022: 

Any 2021:

 

Any 2020:

Any 2019:

Any 2018:

Any 2017:
Informe

Informe

Informe Informe Informe

 

 Informe

  Memòria Memòria  Memòria

Memòria

Memòria 
Díptic informatiu Díptic informatiu Díptic informatiu Díptic informatiu Díptic informatiu  Díptic informatiu

 

 

Si voleu fer adreçar-vos al Síndic Municipal de Greuges, cliqueu aquest enllaç: http://ciutada.guixols.cat/tramit/Peticions-al-S%C3%ADndic-Municipal-de-Greuges_55