Unitat    Alcaldia i Comunicació     
Tècnica responsable    Sònia Genoher i Valentí     
  Alcaldia    972 32 70 30 alcaldia@guixols.cat
  Comunicació    972 82 18 03 premsa@guixols.cat
       
Unitat    Gestió de projectes    
Tècnic responsable    Carles Sanz Laborel  972 82 00 51 carles.sanz@guixols.cat
       
Unitat    Organització i Recursos Humans    
Tècnica responsable    Anna Soler i Morales     
  Organització    972 32 70 12 organitzacio@guixols.cat
  Recursos humans 972 32 70 28 rrhh@guixols.cat
       
Unitat    Patrimoni, contractació i via pública    
Tècnic responsable    Diego Pellegrino    
  Patrimoni    972 32 70 16  Patrimoni@guixols.cat
  Contractació    972 32 69 93 contractacio@guixols.cat
  Cementiri    972 32 70 08 cementiri@guixols.cat
       
Unitat    Tecnologies de la informació I assistència a la ciutadania 
Tècnic responsable    Alfred Mont de Rojas     
  Informàtica    972 32 70 02 informatica@guixols.cat
  Oficina d'Assistència a la Ciutadania 972 32 70 00  OIAC@guixols.cat
  Servei suport Administració electrònica 972 32 70 24 ssae@guixols.cat
       
Unitat    Gestió documental i arxiu    
Tècnic responsable    M. Àngels Suquet i Fontana 972 32 25 93  arxiu@guixols.cat
       
Unitat    Secretaria    
Tècnic responsable    Marta Vila i Gutarra  972 32 70 27  secretaria@guixols.cat
       
Unitat    Intervenció    
Tècnic responsable    Jordi Dispès i Lloret  972 32 70 05  intervencio@guixols.cat
       
Unitat    Tresoreria    
Tècnic responsable    M. Àngel Barrio Ruiz    
  Tresoreria    972 32 70 07  tresoreria@guixols.cat
  Gestió tributària    972 32 70 22 gestiotributaria@guixols.cat
  Recaptació   972 32 70 17  recaptacio@guixols.cat
       
Unitat    Planejament urbanístic    
  Marta Vila i Gutarra  972 32 70 13  
       
Unitat    Urbanisme, obres i habitatge    
Tècnic responsable    Lluís López Arilla  972 32 70 13 urbanisme@guixols.cat
  Oficina Local d'Habitatge 972 82 25 99 Habitatge@guixols.cat
       
Unitat    Sostenibilitat, medi natural i salut    
Tècnic responsable    Silvia Mas Pueyo 972 32 71 50 medi@guixols.cat
       
Unitat    Brigada    
Tècnic responsable    Víctor Domènech Barraneche 972 82 26 03  Brigada@guixols.cat
  Manteniment urbà    
  Manteniment d'edificis    
       
Unitat    Vialitat    
Tècnic responsable    Manel Navarro i Martín 972 32 69 44  vialitat@guixols.cat
       
Unitat    Gestió de residus i neteja urbana    
Tècnic responsable    Olga Dilmé i Solench 972 32 70 03 gestioderesidus@guixols.cat
  Deixalleria municipal   972 82 26 02  
       
Unitat    Esdeveniments de ciutat i activitats culturals  
Tècnic responsable    Montse Barniol i Giménez  972 82 01 67  cultura@guixols.cat
  Teatre auditori municipal 972 82 01 59  teatre@guixols.cat
       
Unitat    Educació    
Tècnic responsable    Francesc Aicart i Hereu    
  Educació   972 82 08 10  Educacio@guixols.cat
  Escola Bressol Oreneta   972 82 30 18  centre0-3anys@guixols.cat
  UEC    972 32 27 74 uec@guixols.cat
       
Unitat    Esports i Joventut    
Tècnic responsable    Oriol Sierra i Rodríguez 972 32 70 31  esports@guixols.cat
  Camp de futbol de Vilartagues    972 82 01 87   
  Camp de futbol de Mascanada    972 82 07 58  
  Pavelló La Corxera    972 82 03 16  
  Pavelló Carles Nadal    972 32 54 76  
       
Unitat    Turisme    
Tècnic responsable    Núria Cherta i Montoya 972 82 00 51 turisme@guixols.cat
       
Unitat    Desenvolupament econòmic local     
Tècnic responsable    Anna Laura Molero Montalvo 972 32 70 33  
  Comerç   ActivitatEconomica@guixols.cat
  Mercats   mercat@guixols.cat
  Servei d'ocupació municipal   som@guixols.cat
       
Unitat    Biblioteca    
Tècnic responsable    David Hernández i Gasch 972 32 40 57  bibliotecaSFG@guixols.cat
       
Unitat    Patrimoni cultural     
Tècnic responsable    Sílvia Alemany i Nadal 972 82 15 75  museu@guixols.cat
       
       
       
       
       
Unitat    Policia Local    
Tècnic responsable    Marc Peña Sánchez   policia@guixols.cat
  Central Policia    972 32 42 11  
  Serveis administratius    972 82 09 33  
       
Unitat    Acció social    
Tècnic responsable    Jordi Montoya Farrerons     
  Acció social 972 82 10 91  Ssocials@guixols.cat
  Oficina Local d'Habitatge 972 82 25 99 Habitatge@guixols.cat
  Centre Cívic Tueda 972 82 10 58  Tueda@guixols.cat
  Centre Cívic Vilartagues 972 82 01 01 ccv@guixols.cat
       
Altres serveis         
  Escola de música municipal 972 82 13 93 escolamusica@guixols.cat
  Emissora municipal  972 82 18 03 radio@guixols.cat