Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats a aquesta entitat.