Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en la seva sessió del dia 27 d'octubre de 2016, va aprovar el Codi de Bon Govern de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i dels seus ens depenents o vinculats ( veure certificat )

Podeu consultar el text d'aquest document amb l'enllaç següent: Codi de Bon Govern