Vols saber si aquest organisme disposa de secretari/ària, interventor/ora i/o tresorer/era i qui són? Aquest és el lloc on en trobaràs més detalls.

 

Lloc

Nom i cognoms

Adreça

Telèfon

Secretària accidental

Marta Vila Gutarra

secretaria@guixols.cat

972326994

Interventora accidental

Marina Rojas Molina

intervencio@guixols.cat

972327005

Tresorera

M. Angel Barrio Ruiz

tresoreria@guixols.cat

972327007

Arquitecte municipal

Lluís Lopez Arilla

Urbanisme@guixols.cat

972327013