Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics Disponible a: Ajuntament Sant Feliu de Guíxols - Recursos Humans

Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on les pots consultar.