Relació de treballadors amb delegacions
Treballador

Assistir els ciutadans

en l'ús de mitjans electrònics

(art. 12 Llei 39/2015) 

Autenticar electrònicament documents originals presentats en paper,

i per expedir còpies electròniques autèntiques

Compulsa documents (en paper) Diligència exposició tauler anuncis Certificat padró  Notificació acords i decrets 

Digilenciar 

Documentació

Electrònica

M. Àngels Suquet Fontana   11/10/2016       05/07/2012  
Marc Auladell Agulló   11/10/2016       05/07/2012  
Anna Martínez Esteba   11/10/2016          
Rafaela Castillo Ramirez    11/10/2016       05/07/2012  
Laura Lafarga Bellver   11/10/2016       05/07/2012  
Cristina Bou Quero   11/10/2016          
Montse Barniol Giménez   11/10/2016       05/07/2012  
Dolors Segura Perellón 15/11/2018 11/10/2016 16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018  
Núria Cherta Montoya   11/10/2016       05/07/2012  
Susanna Roque Cook   11/10/2016          
José Ruiz Blázquez   13/10/2017       08/09/2017  
Bibiana Ferrer Bueno   24/04/2018          
Silvia Mas Pueyo   11/10/2016       05/07/2012  
Joaquim Díaz Oliveras   11/10/2016       22/11/2017  
Pere Bofill i Arbussà    11/10/2016       05/07/2012  
David Miret Martí   11/10/2016          
Patricia Martínez Bautista   11/10/2016          
Olga Dilmé i Solench   11/10/2016       05/07/2012  
Montse Pla Pereferrer   11/10/2016       09/10/2012  
Ester Roig Coll   11/10/2016          
F. Javier Marín Sepúlveda   11/10/2016          
Anna Soler Morales   30/07/2019       22/01/2018  
Violeta Peralta Cancela 20/10/2016 11/10/2016 19/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 05/07/2012  
Imma Pont Antúnez 20/10/2016 11/10/2016 19/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 07/11/2016  
Marcel Bayes Berna 20/10/2016 11/10/2016 01/09/2014 01/09/2014 08/07/2016 08/07/2016  
Amanda Ladra Gros 20/10/2016 11/10/2016 01/09/2014 01/09/2014 29/08/2014 08/07/2016  
José Manuel Mota Martínez   12/03/2019   12/03/2019 12/03/2019    
Josep Miñarro i Massagué           05/07/2012  
Cintia Mesas Rebelles    11/10/2016       09/10/2012  
Imma Alemany Pi   11/10/2016          
Diego Pellegrino   11/10/2016       22/09/2015  
M. Dolors Roselló Bagudanch   11/10/2016       21/11/2014  
Anna Laura Molero Montalvo   11/10/2016       05/07/2012  
Dolors Delgado Serrano   11/10/2016          
Carmen Ciruela Prieto    11/10/2016       05/07/2012  
José Antonio Sánchez Peralta 20/04/2020 27/02/2018 20/04/2020     01/03/2018  
María Esquinas López   30/07/2017          
Natalie Ayala Daniels   30/08/2019          
Manoli Martín García   11/10/2016       05/07/2012  
Anna Garcia Maidagan   11/10/2016       24/08/2017  
F. Xavier Jonama Casellas   11/10/2016       24/08/2017  
Manel Navarro Martín   11/10/2016       05/07/2012  
José Luis Sánchez Dengra   11/10/2016          
M. Angel Barrio Ruiz           10/10/2014  
Miquel Vila i Reyner 20/10/2016 11/10/2016       10/10/2014  
Raquel Rius García  20/10/2016 11/10/2016       05/07/2012  
Elena Gordillo Morales           12/02/2016  
Marina Rojas Molina 20/10/2016 11/10/2016       12/02/2016  
Antoni Pujol Amich 20/10/2016 11/10/2016       10/10/2014  
Lluïsa Martínez Segura 20/10/2016 11/10/2016       05/07/2012  
Jordi Bautista Parra 20/10/2016 11/10/2016       05/07/2012  
Pilar Tobarias Avellaneda 20/10/2016 11/10/2016       10/10/2014  
Dolors Sais Funosas 20/10/2016 11/10/2016       10/10/2014  
Anna Rodríguez Romero 20/10/2016 11/10/2016       10/10/2014  
Manoli Fairen Camarena 20/10/2016 11/10/2016          
Mireia Rodríguez Alejandre 20/10/2016 11/10/2016          
Jordi Montoya Farrerons           09/10/2012  
Dolors López Muñoz   11/10/2016          
Sergio Solares Guerrero    11/10/2016          
Assumpció Vilatje i Campà   11/10/2016          
Marta Vila i Gutarra   11/10/2016       05/07/2012 29/05/2017
Marta Aloy Costa   11/10/2016          
Vicenç de Febrer d'Olives   11/10/2016       10/10/2014  
Mercè Pagès Ortiz 20/10/2016 11/10/2016          
Rosa M. Turon Pairó 20/10/2016 11/10/2016          
Montserrat Maset Lladó 20/10/2016 11/10/2016          
Begoña López Blanquez 20/10/2016 11/10/2016          
Amàlia Pérez Sánchez 20/10/2016 11/10/2016          
Lluís López Arilla   11/07/2018       08/09/2017  
Mercè Pérez Espinar 11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018        
Zouhir El Haichar           17/12/2020  
Isabel Peregrin Rojas   01/09/2020          
Anna Maria Gabarró Grasa   01/09/2020          
Pilar Rossell Martínez   01/09/2020          
Xènia Cerillo Macho   01/09/2020          
David Sánchez Escuder 01/09/2020 01/09/2020   01/09/2020 01/09/2020