En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

 

Execucions trimestrals d'ingressos i despeses 2016

( Informació enviada a minhap)

  1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
Ajuntament Veure Veure Veure Veure
Escola de Música Veure Veure Veure Veure
Emissora municipal Veure Veure Veure Veure
Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera       Veure

 

Execucions trimestrals d'ingressos i despeses 2015

( Informació enviada a minhap)
 
  1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
Ajuntament Veure Veure Veure Veure
Escola de Música Veure Veure Veure Veure
Emissora municipal Veure Veure Veure Veure