Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

 

Execucions trimestrals d'ingressos i despeses 2016

( Informació enviada a minhap)

  1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
Ajuntament Veure Veure Veure Veure
Escola de Música Veure Veure Veure Veure
Emissora municipal Veure Veure Veure Veure
Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera       Veure

 

Execucions trimestrals d'ingressos i despeses 2015

( Informació enviada a minhap)
 
  1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
Ajuntament Veure Veure Veure Veure
Escola de Música Veure Veure Veure Veure
Emissora municipal Veure Veure Veure Veure