La gestió del pressupost de l'Ajuntament es fa d'acord amb aquestes bases d'execució