Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

Portal de Museus en Línia de la Genaralitat

   Peces de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols