Vols saber com es gestiona el patrimoni d'aquest ens? Aquí hi trobaràs especificats tots els béns, classificats i amb les seves operacions (ja siguin compra, venda, arrendament, etc.) detallades. També hi trobaràs l'import d'aquestes operacions.

El Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el dia 22 de març de 2018, va aprovar les instruccions de gestió del patrimoni i operacions patrimonials ( veure certificat ), detallades en els següents documents

     Volum 1 - Criteris de gestió 

     Volum 2 - Operacions patriominals