Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.

Les modificacions de contractes es troben disponibles a l'apartat corresponent de la Plataforma de Contractació ( PSCP )

  < enllaç >