Quina entitat o òrgan és responsable de la contractació a l'ens? Aquí pots consultar les dades que hi fan referència, incloent-hi el telèfon i l'adreça electrònica de la persona de contacte, i on s'han de presentar les ofertes.

 

Departament de Contractació:

 

    Carrer Penitència, 10  ( Casa Albertí  )

     17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)

     Horari d’atenció al públic: Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

     Telèfon: 972327021

     Fax: 972326917

     Adreça electrònica: plecs@guixols.cat

 

La presentació d'ofertes es farà al Registre General d'Entrada, atenent que, en el cas d'aquesta corporació, encara no és possible la presentació del sobre digital.

 

En el cas que la proposta no es presentés al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, el licitador haurà d'anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta el mateix dia, considerant únicament com a vàlides les realitzades mitjançant FAX al número 972326917, telegrama o correu electrònica a l'adreça plecs@guixols.cat