Tens curiositat o necessites consultar el contingut d'algun pla territorial d'urbanisme aprovat per l'ens? No cal que el demanis: aquí els podràs consultar tots.

Plans territorials: general, parcials, sectorials i directors

 

Pla d'Usos de les platges i litoral de Sant Feliu de Guíxols per a la temporada 2022: 

     Plànol de la platja de Sant Pol 

       Plànol del cap de Mort i cala Ametller 

       Plànol de la zona de la Llosa, les Sofreres, els Secaïns i les Balelles 

       Plànol de la platja de Sant Feliu 

       Plànol del canal de natació a Port Salvi i les Planetes 

       Plànol de la cala del Vigatà 

       Plànol de la platja de Canyerets i Sa Bardissa 

       Fitxes de les activitats i serveis 

       Memòria del Pla d'Usos 

       Cartografia bionòmica 

       Informe tècnic de l'adequació de l'abalisament 2020 

       Informe tècnic dels hàbitats i les espècies 2020 

       Informe de l'estat de l'abalisament 2021 

       Informe de compatibilitat del sistema d'abalisament línies de litoral 

       Informe de compatibilitat dels camps de boies d'amarratge i altres abalisaments 

       Resolució d'autoritzacions dels serveis terrestres 

       Resolució d'autorització dels servei marítim 

       Informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació ambiental

       Informe de la Direcció General de Política Marítima i Pesca sostenible 

       Informe de compatibilitat del sistema d'abalisament emès pel Ministerio para la Transición Ecológica y Reto        demográfico