Planejament urbanístic Disponible a: Generalitat de Catalunya (RPUC)

Planejament urbanístic Disponible a: Generalitat de Catalunya (MUC)

Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla general d'ordenació urbana, que defineix l'ordenació del territori i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla general.

En aquest enllaç podeu trobar la Pla d'ordenació urbanística municipal i altres instruments de planejament

POUM