Quines conseqüències té per al medi ambient l'execució d'un projecte? I quines en són les mesures correctores? Aquí trobaràs els estudis relatius a elements mediambientals que s'hagin redactats per a aquest ens.

No n'hi ha cap de redactat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ( Abril 2016 )