Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Les normatives, ordenances i reglaments municipals es publiquen a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 

Hi podeu accedir seguint aquest enllaç:

Repositori municipal de normativa i ordenances  ( incloses les anteriors a 2001 )