Consulta pública prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament

 

En data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

 

 

Funcionament de la consulta pública

 

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.

 

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de qualssevol de les dues maneres:

 

  • Enviant-nos un correu electrònic a secretaria@guixols.cat indicant el vostre nom i cognoms o entitat a la que representeu i el vostre DNI o NIF de l’entitat.

 

 

 

REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

L'Ajuntament ha posat en marxa el procés d'elaboració del reglament de funcionament de la Biblioteca municipal. Abans de la redacció d'aquest reglament s'efectua un període de consulta pública prèvia, fins el dia 6 de setembre, per tal que la ciutadania pugui opinar sobre el futur text normatiu que regularà el funcionament de la biblioteca.

Podeu fer arribar els vostres suggeriments o propostes segons l'exposat anteriorment i, si voleu, podeu participar en aquesta ENQUESTA

 

Documentació per a la vostra consulta: 

Memòria de la Regidoria 

Decret consulta pública prèvia

Reglament vigent

 

 

 

ORDENANÇA DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

L'Ajuntament ha posat en marxa el procés de revisió de l'Ordenança municipal reguladora de la contaminació acústica.

Abans de la redacció d'aquesta ordenança s'efectua un període de consulta pública prèvia, fins el dia 6 de setembre, per tal que la ciutadania pugui aportar les seves suggerències o opinions sobre la matèria a regular: l'emissió acústica, amb la seva intervenció administrativa, la inspecció, el control o el règim sancionador. 

Podeu fer arribar els vostres suggeriments o propostes en la forma que s'exposa al principi de la plana, en el funcionament de la consulta. 

 

Documentació per a la vostra consulta: 

Memòria de la Regidoria

Decret consulta pública prèvia

 

 

ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ

L'Ajuntament ha posat en marxa el procés de revisió de l'Ordenança municipal de circulació. 

Abans de la redacció d'aquesta ordenança s'efectua un període de consulta pública prèvia, fins el dia 6 de setembre, per tal que la ciutadania pugui aportar les seves suggerències o opinions sobre la matèria a regular, especialment adaptar-la a la nova realitat i als nous vehicles de mobilitat personal.  

Podeu fer arribar els vostres suggeriments o propostes en la forma que s'exposa al principi de la plana, en el funcionament de la consulta o, emplenant aquesta ENQUESTA. 

 

Documentació per a la vostra consulta: 

Memòria de la Regidoria

Decret de la consulta pública prèvia

Ordenança vigent