En aquest apartat podràs consultar aquelles dades relatives a l'aplicació de les normes de l'ens, si n'hi ha.

 

Auditories en matèria de protecció de dades

     Auditoria 2018