No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Les sessions de Ple es duran a terme, de manera ordinària, l’últim dijous de cada mes a les 21.00 hores al Saló de Plens de la 1a planta de l’Ajuntament, sens perjudici que es puguin dur a terme altres sessions de manera extraordinària.

 

Aquí trobarà les convocatòries,  amb els seus ordres del dia corresponents, dels darrers anys: